Analitica

V podjetju smo usmerjeni v načrtovanje in razvoj kompleksnih rešitev za korporativno upravljanje. Z uvedbo sistemov za upravljanje informacij skrbimo za integracije, varnost in kvaliteto podatkov, s poslovno analitiko zagotavljamo pravilne in pravočasne informacije za merjenje uspešnosti poslovanja in poslovno odločanje, z lastnimi rešitvami pa pokrivamo predvsem finančna področja upravljanja portfeljev in obvladovanja tveganj.

Temeljimo na interdisciplinarni ekipi, ki vključuje strokovnjake s tehničnih, naravoslovnih in finančno-poslovnih področij in ki se lahko hitro in učinkovito spopada z novimi izzivi.